30.10.2017 HÖSTMÖTESKALLELSE

 

Kallelse till ÖID-Friidrott rf:s höstmöte 2017

 

ÖID-Friidrotts medlemsföreningar och medlemmar kallas till höstmöte i Vasa, Vikinga skola, Idrottsgatan 10 den 20 november 2017 kl. 19.00. Före mötet bjuder vi på kaffe/te med dopp från 18.30 och inleder mötet med premieringar. Välkommen!

 

Program:

 

  • 18.30 Kaffe och dopp
  • 19.00 Premieringar av idrottare, årets förening, -ledare, -tränare, -knatteförening, ärevarvsförening 2017.
  • 19.15 ÖID Friidrott, höstmöte
  • 20.00 Parlament, information och diskussion

Petra Stenman, SFI Sportchef, Jens Wallin, SUL styrelse samt Tapio Rajamäki, SUL regionchef Västra området deltar i diskussionerna/informerar efter mötet.

Välkomna alla intresserade idrottsvänner och föreningsrepresentanter!

Kom ihåg fullmakten från egna föreningen!

Inger Nabb

ÖID-Friidrott, ordförande  

 

ÖID-Friidrotts höstmöte 20.11.2017 kl. 19.00

Föredragningslista

§1.  Konstituering
             - val av mötesordförande, mötessekreterare två protokolljusterare och rösträknare

§2.   Konstateras mötes stadgeenlighet och beslutfördhet

§3.   Konstateras de
närvarande medlemmarna, samt deras befullmäktigade representanter

§4.   Godkännande av föredragningslista

§5.   Fastställande av verksamhetsplanen för följande verksamhetsperiod

§6.   Fastställande av anslutnings- och medlemsavgifter för följande verksamhetsperiod

§7.   Fastställande av budget för följande verksamhetsperiod

§8.   Fastställande av arvoden och ersättningar för styrelsemedlemmar och övriga funktionärer

§9.   Beslut om antalet styrelsemedlemmar

§10.  Val vartannat år styrelseordförande, och varje år styrelsemedlemmar jämte personliga ersättare i

      stället för dem som är i tur att avgå

§11.  Val av två revisorer jämte ersättare för dem

§12.   Vid behov val av representanter och kandidater jämte ersättare för dem till föreningars och

     förbunds verksamhetsorgan

§13.  Övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen

§14.  Övriga ärenden som mötet enhälligt besluter uppta till behandling, dock icke ärende

      som berör § 14 i dessa stadgar

§15.  Mötet avslutas

 


Alla nyheter


Gamla nyheter

  • Tryck här för att ladda gamla nyheter...

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan